Danmark i arbejde - Vækstplan for dansk turisme

Regeringen vil med vækstplanen skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner og skabe en mere effektiv turismefremmeindsats. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Læs pressemeddelelsen, faktaark mv.

Summary in english

Tema
Troels Lund Poulsen: Davos er uhyggeligt interessant

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er til det verdensøkonomiske topmøde i Davos – og fortæller her hvilke temaer, der er de mest interessante set med hans øjne.