Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring

Udvalget om finanskrisens årsager har den 18. september 2013 afleveret rapporten "Den fiansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring" til erhvervs- og vækstministeren.

Læs pressemeddelelsen

Præsentation fra pressemødet

Engelsk resume af rapporten 

Rettelsesblad 

Tema
Troels Lund Poulsen: Davos er uhyggeligt interessant

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er til det verdensøkonomiske topmøde i Davos – og fortæller her hvilke temaer, der er de mest interessante set med hans øjne.