Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Løsning på plads for forsikringskunder i Husejernes Forsikring

Pressemeddelelse
1. december 2016

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier og Forsikring & Pension indgået aftaler om, at danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, kan få dækket aktuelle skader og blive forsikret fremadrettet.

Ny lov gør det nemmere at søge erstatning i konkurrencesager

Pressemeddelelse
29. november 2016

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som vil gøre det nemmere for forbrugere og erhvervsdrivende at søge erstatning i sager, hvor konkurrenceretten er overtrådt.

Ændring af Vækstlån rammer stort behov for lån hos virksomheder

Pressemeddelelse
17. november 2016

I april 2016 blev minimumsgrænsen for lån direkte fra Vækstfonden sat ned fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. Ændringen har skabt stor efterspørgsel fra virksomheder over hele landet. Flere end 80 virksomheder har allerede ansøgt om et af de mindre lån.

Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer etableringen af landets største biogasanlæg

Pressemeddelelse
11. november 2016

Etableringen af landets hidtil største biogasanlæg går nu i gang med finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond i ryggen. Anlægget bliver bygget ved Korskro i nærheden af Esbjerg og forventes at stå færdigt i 2018.

Peter Christensen og Troels Lund Poulsen mødes med amerikanske Lockheed Martin og danske Weibel Scientific

Nyhed
10. november 2016

I dag mødes erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og forsvarsminister Peter Christensen med Lockheed Martins administrerende direktør hos den danske radarproducent Weibel Scientific i Allerød.

Nyt digitalt værktøj skal hjælpe dansk erhvervsliv på vej med IT-sikkerheden

Pressemeddelelse
10. november 2016

Flere og flere virksomheder rammes af brud på IT-sikkerhed, og resultatet kan være katastrofalt. Systemer og data kan ikke tilgås, fordi de er blevet krypteret. Følsomme kundeoplysninger lækkes og flyder frit tilgængelig på nettet, eller forretningshemmeligheder ender i konkurrenters hænder. Et nyt online sikkerhedstjek skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at forbedre IT-sikkerheden.

Troels Lund: Ny landbrugsfond skal øge investeringer i landbruget

Pressemeddelelse
9. november 2016

Regeringen er nu klar med en model for den nye fond Dansk Landbrugskapital, der med risikovillige lån skal bidrage til at udvikle dansk landbrug. Dansk landbrug har brug for nye investeringer, men mange bedrifter er hæmmet af høj gæld.

Andreas Nordseth får ny periode som direktør for Søfartsstyrelsen

Nyhed
9. november 2016

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har genudnævnt Andreas Nordseth til direktør for Søfartsstyrelsen.

Sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet skal nedbringes

Pressemeddelelse
8. november 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen afsætter 23 mio. kr. og danner en taske force med 30 ansatte samt ekspertbistand fra Kammeradvokaten for at nedbringe den opståede sagspukkel i Natur- og Miljøklagenævnet.

Analyse af erhvervsfremmesystemet er klar

Pressemeddelelse
7. november 2016

Erhvervs- og Vækstministeriet har nu modtaget en ekstern analyse med et eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som blev annonceret i regeringsgrundlaget. Analysen vil indgå i regeringens videre arbejde med en modernisering af erhvervsfremmesystemet.

Pressemøde om Dansk Landbrugskapital

Nyhed
7. november 2016

Regeringen er klar med fonden Dansk Landbrugskapital, der skal bidrage til at udvikle dansk landbrug. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen præsenterer Dansk Landbrugskapital ved et pressemøde

Målrettet turismeindsats har skabt resultater

Pressemeddelelse
7. november 2016

Med en øremærket pulje på 10 mio. kr. i 2016 er det lykkedes at positionere Danmark som en attraktiv turistdestination for millioner af tyskere.

Pressemøde om ekstra ressourcer til Nævnenes Hus

Pressemeddelelse
7. november 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen indbyder til pressemøde i Erhvervs- og Vækstministeriet om planen for at reducere sagspuklen i Natur- og Miljøklagesager.

Ændrede regler på fritidssejlerområdet styrker både deleøkonomien og det frivillige foreningsliv

Pressemeddelelse
7. november 2016

Udlejningsreglerne for fritidsfartøjer skal forenkles, så det bliver lettere for private fritidssejlere at dele og udleje deres båd. Samtidig moderniseres reglerne, så frivillige organisationer selv kan afholde fritidssejlerprøver og udstede prøvebeviser.

Det Blå Danmark får brug for nye kompetencer

Pressemeddelelse
3. november 2016

Ny teknologisk udvikling og stigende konkurrence fra andre lande kan ændre fremtidens krav til uddannelse og kompetencer efterspurgt af Det Blå Danmark. Det viser en ny forløbsanalyse.

Nye penge til 28 landdistriktsprojekter

Pressemeddelelse
1. november 2016

Erhvervs- og Vækstministeriet har netop givet tilsagn til alt 6,6 mio. kr. i støtte til 28 projekter i danske landdistrikter og på småøerne.

Produktivitetsfremgang i den maritime udstyrsindustri og værfterne

Pressemeddelelse
1. november 2016

Den maritime udstyrsindustri og værfterne har de senere år opnået en produktivitetsfremgang, der er over niveauet for dansk økonomi og Det Blå Danmark som helhed. Det viser en ny rapport fra Søfartsstyrelsen.

Dansk OL-pavillon i Rio var en succes

Pressemeddelelse
28. oktober 2016

Den danske pavillon ”Heart of Denmark” dannede, under OL i Rio de Janeiro 2016, ramme om et stort kultur-, erhvervs- og turismefremstød for Danmark. En evaluering fra VisitDenmark viser nu, at fremstødet har været en stor succes.

Nyt Advisory Board skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi

Pressemeddelelse
28. oktober 2016

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsætter i dag et Advisory Board af erhvervsledere, som skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne.

Troels Lund på erhvervsfremstød i Dubai

Pressemeddelelse
28. oktober 2016

Med sin hastige vækst og store visioner udgør Dubai et stort uudnyttet eksportpotentiale for Danmark. Særligt inden for grøn teknologi, søfart og luftfart har de danske virksomheder gode muligheder i de Forenede Arabiske Emirater. Derfor rejser erhvervs- og vækstministeren nu på erhvervsfremstød til Dubai med en delegation af danske virksomheder.

Finanstilsynet inddrager oplysningerne fra SKAT i undersøgelsen af bankernes involvering i sagen om Panama Papers

Pressemeddelelse
27. oktober 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag orienteret den finansielle forligskreds i Folketinget om, at den endelige redegørelse af bankernes involvering i sagen om Panama Papers af 19. juni 2016 er udskudt.

Regeringen præsenterer nyt initiativ for cirkulær økonomi

Pressemeddelelse
27. oktober 2016

Fredag den 28. oktober 2016 inviterer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til pressemøde omkring et nyt initiativ, der skal sætte gang i den cirkulære økonomi.

Troels Lund: Beklagelig fejl i samråd om realkredit

Pressemeddelelse
26. oktober 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag oplyst Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg om, at han i et samråd i går har oplyst en forkert tidsperiode.

Troels Lund: Danish Maritime Days sætter Danmark på det blå verdenskort

Pressemeddelelse
24. oktober 2016

Det Blå Danmark står for en fjerdedel af den danske eksport. I en tid med store globale udfordringer på området, er det derfor vigtigt at arbejde for at fastholde den danske maritime styrkeposition. Danish Maritime Days styrker Danmark som et af de førende maritime lande i verden.

Ny og gratis ejerskifteskole skal hjælpe unge landmænd med at blive klar til at købe en gård

Pressemeddelelse
24. oktober 2016

Vækstfonden lancerer nu Landbrugets Ejerskifteskole, der skal hjælpe yngre landmænd med at forberede sig på at købe deres første bedrift. Undervisningen er gratis og foregår online.

Pressemøde om nyt initiativ over for unge landmænd

Pressemeddelelse
20. oktober 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen indbyder til pressemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens mandag den 24. oktober.

Ekstra ressourcer skal reducere sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus

Pressemeddelelse
19. oktober 2016

Den nye styrelse Nævnenes Hus i Viborg får tilført ekstra ressourcer for at reducere en sagspukkel i Natur- og Miljøklagenævnet.

1126 statslige job flyttet ud af hovedstaden på et år

Pressemeddelelse
19. oktober 2016

Det er nu ét år siden, at regeringen fremlagde sin plan for bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser overalt i Danmark. Status er, at 1126 ud af de planlagte 3900 statslige job i dag er flyttet ud af hovedstaden. Både tidsplan og økonomien holder sig indenfor planen.

Dansk Vækstkapital stimulerer investeringer og udvikling i mindre virksomheder og har nu et pænt overskud

Pressemeddelelse
17. oktober 2016

Dansk Vækstkapital, som har investeret i en lang række danske vækstvirksomheder via venture- og kapitalfonde, giver nu et pænt overskud. Dansk Vækstkapital bidrager til, at der kommer flere job og mere økonomisk aktivitet herhjemme. Hver gang Dansk Vækstkapital investerer én krone, har danske vækstvirksomheder fået tilført 3,4 kroner, fordi andre danske og udenlandske investorer også er gået med. Udviklingen glæder erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Markedsmodningsfonden uddeler 40 mio. kr. til innovative forretningsidéer

Pressemeddelelse
17. oktober 2016

18 innovative forretningsidéer og projekter får nu et økonomisk rygstød på 40 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til at komme hurtigere på markedet og skabe ny vækst.

Viser 30 af 869
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.