×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.

Læs mere om cookies
Nej tak

(vi bruger en cookie til at huske dit nej).

Brian Mikkelsen fremhæver det indre markeds betydning for vækst

24. november 2010 Pressemeddelelse
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen taler i eftermiddag ved Europaudvalgets høring om det indre marked som vækstmotor – Brian Mikkelsen møder forinden tidligere kommissær for indre marked, Mario Monti.

Kommissionen offentliggjorde, 27. oktober, en hvidbog om relanceringen af det indre marked. Hvidbogen indeholder 50 initiativer, der skal fremme en konkurrencedygtig, social markedsøkonomi, og en høringsrunde løber til udgangen af februar. Folketinget Europaudvalg sætter i den sammenhæng i dag fokus på det indre marked med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen blandt talerne i eftermiddag.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Det er vigtigt, at vi i forbindelse med de mange flagskibe og initiativer, der nu rulles ud i forlængelse af Europa2020 strategien, prioriterer og fokuserer på de initiativer, der medfører den største vækstmæssige gevinst. EU og det indre marked står centralt i krisehåndteringen, og vi har brug for fælles initiativer for at sikre øget vækst.
Jeg ser frem til at mødes med tidligere kommissær Mario Monti, der har været med til at sætte en ambitiøs relancering af det indre marked på dagsordenen i Europa.

Hvidbogen danner baggrund for en høring, der løber indtil 28. februar 2011. Medlemslandene og de europæiske institutioner skal i høringsperioden prioritere et mindre antal vigtige forslag til vedtagelse i forbindelse med det indre markeds 20-års jubilæum i 2012.

Mario Monti er forfatter til rapporten ”En ny strategi for det indre marked”, og han taler også ved Folketingets høring. 

Montis rapport om en ny strategi for det indre marked

EU Kommissionens meddelense: Akten for det indre marked

Erhvervs- og Vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K
Telefon: +45 33 92 33 50  |  evm@evm.dk

Det er Erhvervs- og Vækstministeriets opgave at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Vores vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark


AdgangForAlle.dk